Víte, že... 
nejnižší místo v Česku na povrchu se nachází v k. ú. Jenišův Újezd v okrese Teplice? Nalézá se na dně hnědouhelného lomu Bílina v nadmořské výšce 38 metrů, tj. zhruba ve stejné výšce, jakou má hladina Labe uprostřed Německa u Magdeburku.