Víte, že... 
Povodí Ohře, státní podnik spravuje 6463 km vodních toků, 22 velkých nádrží a 42 jezů?