Víte, že... 
prapůvodní jméno řeky Ohře pochází z keltštiny a znamená řeku hbitou, bystrou, rychlou?